ترانس ایر| ارسال بار به خارج از کشور

ترانس ایر|ارسال بار خارج از کشور توسط اتوبار چلسی

ارسال بار با وزن بالا توسط هواپیما از طریق راه های هوایی به خارج از کشور با مقصدی چون کشور های اروپایی و آسیایی.

مراحل ارسال بار هوایی از طریق فرودگاه امام خمینی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر میباشد

ابتدا بار شما از طرف کارشناسان ما بازدید میشود سپس تمامی بار شما مطابق استاندارد های بین المللی بسته بندی میشود

در مرحله بعد بار شما توسط کامیون یا وانت بارگیری شده و به فرودگاه امام خمینی ارسال میشود و کلیه امور گمرکی بار صورت میگیرد

محاسبه وزن بار ارسالی از طریق ترانس ایر توسط اتوبار چلسی

بار های ارسالی با هواپیما دارای وزن حقیقی(gross weight) و وزن حجمی (volume weight) میباشد

وزن حقیقی همان وزنی است که باسکول نشان میدهد وزن حجمی نیز توسط اتوبار چلسی بعد از فرایند بسته بندی محاسبه میشود

در بارنامه هوایی بار شما، ما بین وزن حقیقی و حجمی هرکدام بیشتر باشد در بارنامه قید میگردد

تعیین هزینه ارسال بار به خارج از کشور به صورت ترانس ایر توسط اتوبار چلسی

تمامی هزینه های بسته بندی و ارسال بار شما به صورت پیش فاکتور برای شما ارسال میگردد

توجه داشته باشید که در کشور مقصد بار خودرا کاملا چک کنید تا در صورتی که خسارتی وارد شده بود از بیمه نامه بار دریافت نمایید.

منوی اصلی