نکات بسته بندی اثاثیه منزل|لوازم منزل

نکات بسته بندی اثاثیه منزل - 4030 بار تهران

از کارتن های پنج لایه و محکم استفاده کنید:

کارتن های پنج لایه و محکم به این دلیل مناسب اسباب کشی و حمل بار هستند،چون فشار حاصل از وزن کارتن در حمل بار به خود کارتن باز نمیگردد و سبب شکستگی یا لح شدگی وسایل داخل کارتن نمیشوند.

درصورتی که کارتن های (چیپس و پفک) علاوه بر این که توان نگهداری ندارند امکان پارگی کارتن هم نیز وجود دارد و احتمال این که هر لحظه وسایل داخل کارتن در راه بر روی زمین بریزد بسیار زیاد است.

نحوه بسته بندی کتاب و ظروف چینی:

در بسته بندی کتاب ها برای این که وزن بسیار زیادی دارند باید در کارتن های کوچکی قرار داده شوند تا حمل آن ها هم برای خودتان و کارگران باربر آسان گردد.

در بسته بندی ظروف چینی و کریستالی سعی کنید ایتدا آن هارا با حبابدار بپیچید و سپس در مرکز کارتن قرار دهید که کمترین فشار به آن ها وارد نشود.

نحوه چسب زدن و کامل کردن کارتن:

در ابتدا کارتن را به شکل قالب خورده آن درست کنید و سپس چسب را از درز کف کارتن به کناره ها بزنید و سپس از هر طرف چسب هارا عمود بر چسب اولیه بزنید اینگونه کارتن شما مقاومت خود را از دست نمیدهد.

وسایل داخل دراور و کمد هارا خالی کنید:

وسایل داخل کمد و دراور را حتماا خالی کنید زیرا علاوه بر سنگین تر شدن وسیله در حمل وسایل داخل آن جابه جا میشود و همینطور به خود کمد نیز آسیب وارد میکند.

وسایل مشابه را باهم بسته بندی کنید:

منظور وسایل دارویی را با وسایل آشپزخانه در یکجا قرار ندهید زیرا علاوه بر قاطی شدن آن ها در هنگام چیدن نیز وقت شمارا میگیرد به همین منظور وسایل را از یکدیگر تفکیک کنید و با برچسب نوع و محل قرارگری آن هارا حتماا ذکر کنید تا در هنگام چیدمان اثاثیه به مشکل نخورید.

جمع کردن وسایل را زودتر از مورد انجام دهید:

وسایلی که از آن ها استفاده نمیکنید زودتر از مورد جابه جایی بسته بندی کنید و کار را به روز های آخر نیندازید زیرا مطمعنن کیفیت کار به زمانی که در اختیار دارید بستگی دارد.

منوی اصلی