بسته بندی میزنهارخوری|بسته بندی سرویس نهارخوری

حمل و بسته بندی میزنهارخوری در تمام نقاط تهران

میزنهارخوری علاوه بر زیبایی و تاثییر بسیار زیادی که برروی زیبا جلوه دادن دکوراسیون منزل شما دارد از نظر مالی نیز ارزش بسیار زیادی را داراست. به همین منظور در هنگام حمل بار باید آن را بسته بندی کنید.زیرا شیشه های آن و قسمت های چوبی میزنهارخوری شما بسیار آسیب پذیر بوده و با کوچکترین فشار امکان شکستن شیشه میزنهارخوری و خش خوردگی برروی چوب آن وجود دارد.که با یک بسته بندی اصولی میتوان مانع از هرگونه آسیبی به میزنهارخوری خود شوید. 

نحوه بسته بندی میزنهارخوری توسط اتوبار4030

#ابتدا شیشه میز نهار خوری جدا کرده و به طورکامل با بابل رپ(حبابدار) میپوشانید،سپس هر گوشه شیشه میزنهارخوری را با بابل رپ پوشانده و دوبله کاری میکنید.

#حال برای این که حبابدار از روی شیشه کنده نشود دور تا دور آن را با استرج میکشید ،وچهارچوب میز نهار خوری را بطور کامل با حبابدار پوشانده و برروی آن سلفون میکشید.

و در مرحله آخرقسمت چوبی تمام صندلی هارا با حبابدار پوشانده و دور آن استرج میکشید. 

نحوه حمل میزنهارخوری توسط اتوبار4030

#در هنگام حمل شیشه میزنهار خوری مراقب باشید کوچکترین برخوردی بین شیشه و پله ها صورت نگیرد.*دراثر برخورد شیشه با لبه های پله شیشه میزنهارخوری شما لب پر میشود.با پتو پله هارا بپوشانید

#در هنگام قرار دادن شیشه میزنهارخوری در کانتین زیر آن را پتو قرار داده و جسم نرمی را جلوی آن بگذارید،برای جا به جایی چهارچوب میزنهارخوری مراقب باشید به راپله برخورد نکند یا تحت فشار از راپله عبور نکند.*اگر چهارچوب میز نهارخوری از پله ها عبور نکرد میتوانید با سه تناب آن را بصورت هدایت شده به پایین بیاورید

اتوبار 4030:

اتوبار تهرن 4030 متخصص در بسته بندی وحمل میزنهارخوری در تمامی مناطق تهران به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.

بسته بندی انواع میزنهارخوری چهارنفره،میزنهارخوری شش نفره،میزنهارخوری هشت نفره،میزنهارخوری دوازده نفره.

منوی اصلی