بسته بندی ظروف شکستنی|بسته بندی ظروف کریستالی|بسته بندی ظروف چینی|بسته بندی ظروف

بسته بندی ظروف شکستنی|چینی|کریستالی توسط اتوبار4030 

شما در هنگام اسباب کشی وقتی لوازم داخل ویترین و کابینت هارا نگاه کنید متوجه میشوید بخش عمده ایی از اثاثیه شمارا ظروف کریستالی داخل ویترین و ظروف چینی داخل کابینت ها و انواع قوطی و ظرف شکستنی تشکیل داده است جالب است بدانید نیمی از وقت بسته بندی صرف انجام همین ظروف شکستنی میشود که از حساسیت بالایی نیز برخوردار هستند. اتوبار 4030 با فراهم کردن لوازم مورد نیاز بسته بندی ظروف شکستنی از جمله کارتن و چسب،حبابدار و.... نیمی از زمانی که شما باید صرف پیداکردن و خرید لوازم بسته بندی کنید را با یک تماس برطرف کرده است .

نحوه بسته بندی ظروف شکستنی|چینی|کریستالی توسط اتوبار 4030

ابتدا کارتن هایی را به صورت آماده در میاوریم و کف کارتن را با کاغذ توپ توپ شده یا پوشال میپوشانیم،سپس لوازم شکستنی را با بابل رپ میپوشانیم و در مرکز کارتن قرار میدهیم تا کوچکترین آسیبی نبیند،در این مرحله تمام لوازم را درون کارتن قرار میدهیم و اطراف آن هارا با کاغذ و پوشال میپوشانیم.

در این مرحله با تکان دادن کارتن مطمعن میشویم صدای شکستنی از کارتن به گوشمان نمیرسد،و در مرحله آخر تیکتی از نوع و موقعیت قرارگیری شکستنی داخل کارتن بر روی آن میچسبانیم.

*حتماا برای بسته بندی شکستنی جات از کارتن های پنج لایه و سایز مناسب استفاده کنید

نکاتی درباره بسته بندی ظروف شکستنی|چینی|کریستالی:

#حتما ازکارتن های پنج لایه و دوروکرافت استفاده کنید زیرا کارتن ها دیگر در هنگام حمل پاره میشوند،انتهای کارتن را حتماا با کاغذ توپ توپ شده بپوشانید مانع از هرگونه آسیبی میشود.

ما بین ظروف شکستنی حتمااا کاغذ و خود ظروف را نیز با حبابدار بپوشانید،درهنگام بستن در کارتن مطمعن شوید فضای خالی در کارتن وجود نداشته باشد.

منوی اصلی