بسته بندی|لوازم الکتریکی|کامپیوتر|صوتی و تصویری

حمل بار و بسته بندی لوازم الکتریکی توسط اتوبار4030

میتوان گفت تمامی لوازم الکتریکی دارای محافظ ضربه ایی به نام قاب(دیواره) هستند زیرا این لوازم حساسیت بسیار بالایی به ضربات ناشی از افتادن و یا حتی فشار را دارند به همین منظور در خمل و بسته بندی این لوازم باید دقت بسیاری کرد.همیشه لوازم الکتریکی هر قسمت را در کارتن جدایی قرار بدهید که در موقع چیدمان دچار سر در گمی نشوید بطور مثال لوازم مربوط به اتاق پذیرایی را در یک کارتن قرار دهبد و حتماا آن هارا بطور استانداد بسته بندی کنید.

نحوه بسته بندی لوازم الکتریکی توسط اتوبار4030

ابتدا برق اصلی متصل به محافظ را بطور کامل قطع کنید تا سیمی اتصالی نکند،سپس هر وسیله از برق جدا کرده و سیم های مربوط به آن را از وسایل دیگر جدا میکنید.

در این مرحله هر وسیله را با بابل رپ پوشانده و در کارتن خودش قرار میدهید.*اگر کارتن وسایل را نداشتید میتوانید در کارتن های خریداری شده قرار بدهید.

پس از بسته بندی همه وسایل الکتریکی تمام آن هارا در یک کارتن بزرگتر قرارمیدهید.*یعنی هروسیله را پس از قرار دادن در کارتن خودش در کارتن بزگ پنج لایه دیگری قرار میدهید.

و در مرحله اخر اتیکتی از نام وسایل داخل کارتن و نوع آن ها بر روی کارتن قرار میدهید.

نکاتی در باره لوازم الکتریکی

در مبدا تمام محافظ ها و لامپ های خریداری شده را در حبابدار قرار داده و داخل کارتن میکنید،در مقصد برای میز تلویزیون و میز کامپیوتر و یخچال،ماشین لباس شوئی یک محافظ قرار میدهید.

قبل از ورود به خانه جدید حتماا یک برق کاررا ببرید تا سیم کشی منزل جدید را بررسی کند.

منوی اصلی