بسته بندی|بار بین المللی|فریت بار|ترانسپورت|ترانشیپ|ترانس ایر

انواع بار های بین المللی بر اساس نوع بسته بندی 

بار های بین مللی به چهار دسته بر اساس نوع حمل و نحوه بسته بندی تقسیم بندی میشوند

بسته بندی فریت بار|بسته بندی ترانس ایر|بسته بندی ترانسپورت|بسته بندی ترانشیپ

بسته بندی فریت بار توسط اتوبار چلسی

بار هایی ارسالی به خارج از کشور از طریق راه هوایی با وزن و حجم کم که شامل معمولاا چند کارتن یا چند تکه کوچک میشود را فریت بار میگویند

بسته بندی به نحوه فریت بار توسط اتوبار چلسی مطابق استاندارد های بین المللی با مناسب ترین هزینه انجام میگردد.

بسته بندی ترانس ایر با پالت توسط اتوبار چلسی

بار های ارسالی به خارج از کشور که شامل حداقل یک دست مبل میشود باید طبق قوانین باید به صورت پالت بسته بندی شود

در ابتدا کلیه اجناس شما با حبابدار و استرج بسته بندی میگردد سپس تمام وسایل به صورت حرفه ایی در پالت با ابعاد ساخته شده چیده و پلمپ میگردد.

بسته بندی ترانسپورت توسط اتوبار چلسی

بار های ارسالی به کشور های همسایه و اروپا که از طریق راه های زمینی ارتباطشان امکان پذیر است توسط اتوبار چلسی بسته بندی میگردد.

بسته بندی ترانسپورت از سایر بسته بندی های بار های ارسالی به خارج از کشور کم هزینه تر میباشد که با حبابدار و استرج و کارتنی صورت میگیرد.

بسته بندی ترانشیپ توسط اتوبار چلسی

بسته بندی ترانشیپ یا بار های ارسالی از طریق دریا باید کاملا حرفه ایی صورت بگیرد زیرا بار ارسالی ابتدا از طریق زمینی به بندر مرزی

سپس از بندر در کانتین کشتی قرار میگیرد و در مقصد در بندر تخلیه و در کامیون قرار میگیرد تا به مقصد اصلی برسد

به همین بار های ارسالی از طریق کشتی باید کاملاا پوشیده حداقل با دولا یه حبابدار سه لایه و دو لایه استرج روی آن تا آسیبی نبیند

نرخ و هزینه بسته بندی بار های بین المللی 

بار های بین المللی ابتدا توسط اتوبار چلسی بازدید میگردد و تمام هزینه بسته بندی و حمل و نقل به صورت پیش فاکتور برای شما صادر میگردد

پیش فاکتور ها هزینه را به صورت تقریبی محاسبه میکنند امکان کاهش یا افزایشی ده درصدی هزینه وجود دارد که در آن ذکر شده است

منوی اصلی